Mengden med såkalt «ransomware» har økt med 700% siden november 2020!

Flere og flere får filene sine kryptert av ransomware slik at de er ubrukelige, og må betale løsesummer, gjerne i krypto-valuta, for å få dekryptert dem igjen. 

54% av all ransomware sprer seg via spam- og phishing-epost. Andre viktige kilder er websider og fildelingstjenester på nettet. 

Les mer hvordan vi i Devion kan bistå dere. 

Mengden med såkalt «ransomware» har økt med 700% siden november 2020!