Microsoft Teams

Microsoft Teams er et samhandlingsverktøy i Office 365 som fungerer utmerket godt til å jobbe sammen om prosjekter og avdelingsvis via oppdeling av forskjellige Teams. Det kan utvides og tilpasses til informasjonen ditt Team har behov for. Du kan opprette Team innad i organisasjonen og invitere medlemmene som hører med i Teamet inn. Du kan også inkludere medlemmer utenfor bedriften inn i et Team som gjestebrukere.