Microsoft SharePoint

SharePoint er Microsoft sin tjeneste for samling av felles informasjon for en bedrift eller organisasjon. Her kan du lagre dokumenter, oppgaver, prosjekter og annen informasjon som skal være tilgjengelig for alle ansatte. For lagring av dokumenter opprettes dokumentbiblioteker. Disse bygges opp med mappestrukturer og tilganger slik vi kjenner det fra tradisjonelle fillagringsløsninger. I tillegg har SharePoint mye ny funksjonalitet som versjonskontroll, webtilgang og en utmerket søkefunksjon. SharePoint 365 er en skytjeneste i fra Microsoft som aksesseres over internett.