IT-utstyr

Devion AS har valgt hardware- og software produsenter som er markedsledende på hvert sitt felt, og vi har utdannet våre selgere og konsulenter innenfor de respektive produktområder. Vi har gjort dette av ulike årsaker, blant annet på grunn av det store og solide apparatet som er rundt de store leverandørene. Dette innebærer blant annet at det finnes meget god kompetanse  i alle ledd, fra produsentene, via distributørene og til slutt oss som forhandler.

Alt ovennevnte kommer dere, som kunde til gode, i form av god tilgjengelighet på produktene, kompetente selgere- og konsulenter som kan bistå med å finne de riktige produktene- og løsningene til deg som kunde. Ved å benytte anerkjente produsenter er service- og support i etterkant av leveransene i varetatt på en meget god måte.

I tillegg vil produktene vi leverer i stor grad være kjent for våre kunder, noe som er en stor fordel når disse skal tas i bruk.