IT-utstyr

Devion AS har valgt å forhandle IT-utstyr (hardware- og software) fra produsenter som er markedsledende på hvert sitt felt.  Vi har utdannet våre selgere og konsulenter innenfor de respektive produktområder. Dette innebærer blant annet at det finnes meget god kompetanse  i alle ledd, fra produsentene, via distributørene og til slutt oss som forhandler.

Alt ovennevnte kommer dere, som kunde til gode, i form av god tilgjengelighet på produktene, kompetente selgere- og konsulenter som kan bistå med å finne de riktige produktene- og løsningene til deg som kunde. Ved å benytte anerkjente produsenter er service- og support i etterkant av leveransene i varetatt på en meget god måte.

it-utstyr