Få kontroll på Microsoft 365 for best utbytte

Microsoft 365 er under kontinuerlig utvikling. Oppdateringer og endringer skjer raskere og raskere. Det er derfor særdeles viktig at organisasjonen sørger for å ha kontroll på tjenestene i plattformen.
Dette innebærer å overvåke hva som er under utvikling og hva som kommer av nye og endrede tjenester i Microsoft 365 for så å kontinuerlig tilpasse dette til organisasjonens behov og drift.

Devion gjør en gjennomgang av bedriftens Microsoft 365 tenant med hovedfokus på Sikkerhet og med spesielt fokus på identitet/brukerkontoer, Exchange e-post og Sharepoint/Onedrive på et overordnet nivå.

Vi gjøre en status på:

  • Multifaktor og passord sikkerhet
  • Backup
  • Rettigheter og tilganger
  • E-post sikkerhet

Etter endt gjennomgang mottar dere en rapport med konkrete forslag til tiltak og estimater.  Kontakt oss gjerne i dag for å bestille en gjennomgang hos dere

Mengden med såkalt «ransomware» har økt med 700% siden november 2020!