Beskytt deg mot mail-misbruk.

Har dere opplevd at noen har forsøkt å utgi seg for å være en ansatt i din bedrift, for så å forsøke å lure til seg penger, passord eller annen sensitiv informasjon? 

E-post er den foretrukne digitale kommunikasjonskanalen for norske offentlige og private virksomheter, selv om ny teknologi muliggjør andre metoder å kommunisere elektronisk. Ifølge SSB benyttet 93% av den norske befolkningen i 2019 Internett til e-post. Dette er en økning fra 83% i 2010. Dette gjør e-post til en attraktiv angrepsvektor, med et bredt nedslagsfelt som har potensiale til å ramme mange. 

Beskytt deg mot mail misbruk